balanseratlivTERAPI

     

 INDIVIDUELL SAMTALSTERAPI  SAMT HSP-TERAPI

 

 

Mirjami Denebrant


iinfo@balanseratlivterapi.se

 

https://www.facebook.com/Balanseratlivterapi

 

https://www.facebook.com/mirjami.denebrant

Om Mig

 

 • Utbildad högkänslighetsterapeut
 • Utbildad samtalsterapeut
 • Vägledare under 14 år
 • Utbildad hälsocoach
 • Medicinsk jogainstruktör, steg 1
 • Parrelation/emotionell anknytning
 • HÄLSOBLOGG: balansliv.com

 

 Den mänskliga naturen fascinerar mig, våra livsresor och vad vi gör av dem.

Har själv upplevt alla slags vågrörelser i livet och  de flesta av nyanserna.

Det mänskliga psyket  är intressant, även livets magi samt dess oförutsägbarhet. Detta har skapat en stor ödmjukhet samt  tacksamhet för det som är fint och meningsfullt.

 

Viktig för mig är att hitta det som är viktigt på riktigt  och se vilka beteenden, vanor och mönster gynnar eller inte gynnar mig.

Även  att ta hand det mentala välmåendet samt kroppen  med bl a bra kost, träning, sömn, kosttillskott, naturen och närande relationer,yoga.

 

Terapi

Samtalsterapin sker via telefon, Zoome eller whatsup.

 

Jag genomför intividuell samtalsterapi samt HSP-terapi.

 

Som terapeut möter jag dig på ett inlyssnande och mjukt sätt men ställer också många konkreta  frågor som vägleder dig att ärligt se var du befinner dig just nu och vad du saknar i ditt liv.

 

Vad är viktigt på riktigt för dig, vad mer  kan du skapa & eventuellt skala bort  för att leva gott och mer nöjsamt  liv?

 

Hur krymper du dig? Hur tröstar du dig? Tenderar du att döva smärta och obehagliga känslor på ett destruktivt sätt? Hör du ofta en inre kritiker inombords eller känner du ofta  irritation inom dig? Under våra samtal vill jag att du kommer till insikt om vilka hinder och tankemönster som gör det svårt att känna dig tillfreds samt leva i din fulla

potential. Om du är högkänslig stöttar jag dig dessutom i allt vad det innebär.

 

En högkänslig person besitter ett stort  emotionellt och intellektuellt djup och blir lätt överstimulerad och utmattad av alla intryck vi utsätts för. Jag vägleder dig att se dina högkänsliga sidor och hur du kan skapa mer lätthet med den rika gåvan och utmaningen som högkänsligheten Innebär.

 

Hälsocoachningen handlar om att tillsammans våga titta på vilka livsstilsfaktorer bryter ner din hälsa på kort och lång sikt samt vad du vill ändra på för att ge dig och din kropp mer kärlek, balans och välmående.

Känslor och tankar

Känslor och tankar kan verkligen  sätta oss i olika  tillstånd. De kan ge oss bra information och vägleda oss väl i li vet  men  

De kan också orsaka olika negativa spiraler, mental och fysiskt obehag som ångest, oro, överdriven ilska, hämningar, blockeringar och rädslor.

 

Även bristande självtillit, sömnproblem, matmissbruk eller ont i kroppen. Då hittar vi ofta på flyktvägar och defensiva beteendemönster som inte alls gynnar oss eller möjliggör ett fritt flödande liv.

 

Jag hjälper och stöttar dig att möta och våga titta  ärligt på de begränsande känslorna så att du kan välja annorlunda, skapa nytt och  mycket större för dig.

 

Finns ingen anledning att skjuta upp ett gott liv. Allt är inte möjligt - men mycket mer!

Högkänslighet

            Högkänslig person

 • Känner, tänker och analyserar mycket och på djupet

 • Noterar även det subtila i tillvaron ( detaljer, finesser, förändringar, andras känslor mm) som kan gå andra helt förbi och bearbetar dem på ett djupare plan

 • Blir lätt överstimulerad och utmattad pga. detta

 • Möter både det positiva och det negativa händelserna i livet starkare än icke högkänslig

 • Är ofta kreativ, idérik, intuitiv och söker perfektion eller är mycket samvetsgrann vilket kan vara utmattande

 • Kan vara introvert (70%) eller extrovert (30%)

 • Är ofta är ljudkänslig eller/och reagerar starkt även på andra sensoriska stimuli

 • Har en stark empatisk förmåga ,kan lätt känna av andras behov och känslor

 • Kan uppleva sig som "stark/skör"

 • Tycker inte om tomt prat för ofta eller för länge och kan bli lätt uttråkad i sådana situationer

 • Konst, natur eller/och musik väcker starka känslor

 • Högkänslighet är inte en diagnos utan ett personlighetsdrag som finns hos ca 20% av befolkningen

 • Viktigt för en hsp-person är att förstå hur högkänsligheten inverkar livet

 • Elaine´n. Aron startade forskningen om hsp på 1990-talet

 • På nätet kan du hitta självbedömningstester om högkänslighet

Hälsocoachning

Jag har ett enormt stort intresse för helhetshälsan, hjärnhälsan, kostens betydelse för den psykiska och fysiska hälsan. Hälsocoachning kan vara integrerad i terapisamtalen om du vill ha stöd i att ändra vissa livstilsfaktorer och eventuellt höja din livskvalite´.

Ofta följer en större motivation och vilja till detta efter att  du mår bättre och bryr om dig mer.

Aktuella Events/kurser/Workshops

Jag intresserar mig för hur våra tankar och känslor styrs utifrån det omedvetna, våra egna trosystem, upprepade tanke - och reaktionsmönster som vi måste se och blottlägga för att kunna ändra våra tolkningar & reaktioner på "verkligheten". Först då kan vi på djupet, ur medvenhet, ändra vårt beteende för att må bättre och bli lyckligare.

I HÖST, någonstans i Stockholmsområdet vill jag starta en SHARING - grupp som utgår ifrån deltagarnas livssituation och delningar med stöd av mina coachande frågor. Delningarna kan handla om tex självbild, hinder, din historia, gränssättning, offertänk, tankeloops som begränsar, drömmar, önskningar framåt. Jag kan ge bränsle för tankar och känslor via korta teman inom olika områden.

 

Vill ha en gupp med 4-7 deltagare.

 

Tryggheten skapas delvis genom att vi träffas 3-4 gånger med 3-4 v mellanrum under 2.5-3 timmar.

 

Om du har frågor kontakta mig

mirjami.denebrant@gmail.com

info@blanseratliv.nu

 

"VILL MAN INTE SE, KAN MAN INTE FÖRÄNDRA"

"VAD VILL DU GÖRA SOM DU INTE GJORT FÖRUT?"

"VILKA TANKAR HAR DU TRÖTTNAT PÅ?"

 

 

Kontakt & Pris

Mirjami Denebrant

 

Telefon: 072-033 24 52

Epost:  info@balanseratlivterapi.se

 

Pris: 60 min 580 kr

    3x60 min 1400 kr

 

Företagsswish: 123 67 49 493

BG: 5694-0752

Namn
E-post
Meddelande